Czym są popyt i cena oraz jakie są między nimi powiązania?

5 lipca 2022 0 Comments

Czym jest popyt? Co określa podaż? I jak do tego mają się ceny? Na te pytania można znaleźć odpowiedzi w książce “Podstawy przedsiębiorczości”, która przygotowuje uczniów szkół ponadpodstawowych do wejścia w dorosłe życie. 

Czym jest popyt i jak ma się on do ceny?

Przy wyborze, który produkt kupimy, a który nie bierzemy pod uwagę cenę. Gdy coś jest za drogie zazwyczaj to odkładamy. Gdy cena jest przystępna kupujemy dany produkt. Często w dużych ilościach. To właśnie kształtuje popyt, a także podaż. Wpływa to na cenę produktów. Co nazywamy popytem? Popyt jest zależnością pomiędzy ceną danego produktu, a jego ilością. Ilość określa to, ile danego produktu są w stanie kupić nabywcy. Przy popycie istnieje zjawisko wielkości popytu. Wielkością popytu określa się ilość usług i towarów, którą nabywcy planują kupić, biorąc pod uwagę konkretną wysokość ceny w wybranym czasie i miejscu. Wielkość popytu to odwrotna proporcjonalność ceny. Wzrost ceny zmniejsza ilość nabytych produktów, co jest powszechnie określane prawem popytu. 

Co jeszcze wpływa na wielkość popytu?

Poza cenami wielkość popytu kształtuje kilka innych czynników. Należą do nich: wysokość dochodów potencjalnych klientów, moda, preferencje klientów, liczba ludności na danym terenie oraz jej struktura. Jak wpływa na wielkość popytu wysokość dochodów? Wpływa to w taki sposób, że wzrost dochodów zwiększa popyt. Przy dużej liczbie ludności jest większa szansa, że rozwinie się popyt na dany produkt lub usługę. Określa się także strukturę według płci, wykształcenia, czy wieku. Poza tymi czynnikami są jeszcze dobra komplementarne i konstytucyjne. Czym są dobra komplementarne? Są to tak zwane dobra uzupełniające się. Zaspokajają one określone potrzeby konsumentów, tylko w przypadku ich połączenia. Przykładem może tu być paliwo plus samochód. Jeżeli wzrośnie cena na jedno zmniejszy się popyt także na drugie. Czym są dobra substytucyjne? Powszechnie mówi się, że są to dobra zastępujące. W tym wypadku wzrost ceny jednego powoduje kupowanie drugiego. Przykład: jeśli ceny masła idą w górę, wzrasta popyt na margarynę jako zamiennika.